آب

هر آنچه میخواهید درباره کنتورهای آب بدانید!

اصطلاحات و تعاریف

اصطلاحات و تعاریف

کنتور آب چیست؟

وسیله‌ای است که به طور پیوسته حجم آبی که از درون مبدل اندازه‌گیری در شرایط سنجش می‌گذرد، را اندازه‌گیری و ذخیره سازی کرده و نمایش می‌دهد.

مبدل اندازه گیری

قسمتی از کنتور است که جریان یا حجم آب عبوری را محاسبه و به صورت سیگنال به محاسبه گر منتقل می‌کند. این قسمت می‌تواند مکانیکی، الکترونیکی یا الکتریکی باشد و همچنين می‌تواند مستقل بوده یا با استفاده از منبع تغذیه خارجی باشد.

توجه: مطابق این توصیه نامه، مبدل اندازه‌گیری داراي حسگر جریان یا حسگر حجمي مي‌باشد.

حسگر جریان و حسگر حجم

بخشی از کنتور آب (مانند دیسک، پیستون، چرخ، توربین، سيم پيچ الکترومغناطیسی،یا دیگر مبدل‌ها) که دبی یا حجم آب عبوری از کنتور را دریافت می‌کند.

محاسبه گر

بخشی از کنتور که سیگنال‌های خروجی از مبدل یا مبدل‌های اندازه‌گیری را در صورت امکان، از ابزارهای اندازه‌گیری همراه کنتور دریافت و آنها را تبدیل و در صورت امکان نتایج را در حافظه تا زمان استفاده از آنها ذخیره سازی می‌کند.

به علاوه، محاسبه‌گر ممکن است توانايي برقراري ارتباط با دستگاه‌هاي جانبي را از هر دو روش (هم تبديل اطلاعات و هم ذخيره آنها) داشته باشد.

دستگاه تنظیم

وسيله‌اي جزو كنتور كه فقط اجازه جابجايي منحني خطاي كنتور به موازات خودش در محدوده حداكثر خطاهاي مجاز را فراهم مي‌كند.

دستگاه تصحیح

دستگاهی است در کنتور یا متصل به کنتور، که به صورت خودکار حجم را با در نظر گرفتن دبی و یا ویژگی های آبی که باید اندازه‌گیری شود (مانند دما و فشار) و منحنی‌های کالیبراسیون از قبل تعیین شده، در شرایط اندازه گیری تصحیح می‌کند. ویژگی‌های آبی که باید اندازه‌گیری شود ممکن است با استفاده از ابزارهای اندازه گیری مرتبط اندازه‌گیری شده، یا در یک حافظه در دستگاه ذخیره شود.

دستگاه جانبی

دستگاهی است به منظور انجام یک عملکرد خاص، كه مستقیماً براي تفسیر یا نمایش نتایج اندازه‌گیری در نظر گرفته شده است.

دستگاه‌های جانبی اصلی عبارتند از:

توجه: یک دستگاه جانبی می­‌تواندبر اساس الزامات اندازه‌­گیری مطابق با قوانین ملی باشد یا نباشد.

 • دستگاه تنظیم صفر
 • دستگاه نشانگر قیمت
 • دستگاه تکرار نمایش
 • دستگاه چاپ
 • دستگاه حافظه
 • دستگاه کنترل تعرفه
 • دستگاه پیش تنظیم
 • دستگاه خود سرویس

دستگاه کنترل تعرفه

دستگاهی است که نتایج اندازه‌گیری را به موارد ثبت شده مختلف با توجه به تعرفه یا معیارهاي ديگر اختصاص می‌دهد، هر مورد ثبت شده مي­‌تواند به صورت جداگانه نمایش داده شود.

تقسیم بندی براساس چگونگی تماس قطعات با آب

در کنتورهای نوع توربینی چنانچه کلیه قطعات داخلی، با آب در تماس باشند کنتور نوع تر و اگر به جز بخش شماره‌اند از بقیه قطعات با آب در تماس بودهنوع نیمه‌تر یا نیمه خشک و درصورتی که فقط توربین با آب در تماس باشد نوع خشک نامگذاری می‌شود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد انواع شیرآلات صنعتی و موارد استفاده آنها در صنایع مختلف از این قسمت وارد لینک مقاله شوید.

کنتورها را براساس چگونگی تماس با آب می‌توان به سه گروه زیر دسته بندی کرد:

 • کنتورهای نوع تر
 • کنتورهای نوع تر یا نیمه خشک
 • کنتورهای نوع خشک

تقسیم بندی کنتورهای آب توربینی

از نظر مجرای ورودی آب:
 • سینگل جت(تک روزنه)
 • مولتی جت(چند روزنه)
از نظر چگونگی تماس قطعات با آب
 • خشک
 • نیمه خشک
 • تر
از نظر محور توربین
 • عمودی(محور عمود برجریان آب)
 • افقی(محور در جهت جریان آب)
از نظر دقت عملکرد
 • استاندارد قدیم چهار کلاس A B C D
 • استاندارد جدید برحسب R=Q3/Q1

روش های تقسیم بندی کنتورهای آب

از نظر قطعات داخلی
 • مکانیکی
 • غیرمکانیکی
از نظر شیوه و نوع مکانیسم اندازه گیری
 • مکانیکی
 • دبی سنج مخصوص
 • دبی سنج استنباطی
 • کنتور مقداری
از نظر سایز کاری یا محل استفاده
 • سایز پایین یا خانگی
 • سایز بالا یا غیرخانگی

تقسیم بندی کنتورهای آب

کنتورهای مکانیکی
 • کنتورهای سرعتی
 • کنتورهای حجمی
دبی سنج های استنباطی
 • دبی سنج های اختلاف فشاری
 • دبی سنج های سطح متغیر
دبی سنج های مخصوص
 • آلترا سونیک
 • الکترومغناطیسی
 • خروج گردابی
 • حرارتی
کنتور های مقداری
 • کوریولیس
 • مدار هیدرولیک ویتستون
 • مدار حرارتی
کنتورهای سرعتی
 • توربین عمودی تک افشانه
 • توربین عمودی چند افشانه
 • توربین افقی نوع ولتمن
کنتورهای حجمی
 • پیستون نوسانی
 • رفت و برگشت
 • مارپیچی
 • دیسک چرخشی
 • چرخ بیضی
دبی سنج های اختلاف فشاری
 • ونتوری
 • نازل
 • اوریفیس
 • سپری
 • لوله پیتوت
 • لوله دال

مکانیزم های مورد استفاده در کنتورهای خانگی

مکانیکی
 • توربینی
 • حجمی

مکانیزم های مورد استفاده در کنتورهای غیرخانگی

مکانیکی
 • توربینی
 • تناسبی
غیر مکانیکی
 • الکترومغناطیس
 • الکترواستاتیک

مواردی كه در نصب انشعابات زمینی باید مراعات گردد:

 • نصب كمربند به صورت ٤٥ درجه انجام شود
 • دمونتاژ كردن شیر شبكه جایز نمی‌باشد.
 • نصب پایه چدنی برای شیر قطع و وصل ضروری است
 • ایجاد پاشنه بتنی برای پایه چدنی شیر قطع و وصل ضروری می‌باشد.
 • بریدن لوله محفظه پلی اتیلنی جهت هم سطح نمودن دریچه محفظه قطع و وصل اكیدا ممنوع است.
 • در صورت عبور لوله انشعاب از زیر پی ساختمان قراردادن لوله پلی اتیلن در داخل یك لوله محافظ (غلاف) اجباری می‌باشد.
 • درصورت استفاده از حوضچه‌های كلكتوری (چند كنتور داخل یك حوضچه) قرار دادن پلاك اشتراك برنجی برای شناسایی روی هر كنتور الزامی می‌باشد.
 • در صورتی كه برای هر طبقه از منازل چند واحدی كنتور جداگانه باید نصب گردد از نصب كمربند برای هر كدام به صورت مجزا خودداری گردیده و از كمربندهای كلكتوری استفاده گردد.

مواردی كه در نصب انشعابات دیواری باید مراعات گردد:

 • نصب انشعابات دیواری در موارد خاص و صرفا با هماهنگی با واحد فنی و نظارت شركت آب و فاضلاب مجاز می‌باشد.
 • استفاده از لوله محافظ برای لوله انشعاب در محل عبور از دیوار ضروری می‌باشد.

حجم واقعی

حجم کل آب عبوری از کنتور آب، بدون در نظر گرفتن زمان صرف شده،كه اندازه‌گيري شده است.

حجم نشان داده شده

حجم آب نشان داده شده به وسيله كنتور كه متناظر با حجم واقعي است.

نشانگر اولیه

نشانگري است (نشان داده شده، چاپ شده یا ذخیره سازی شده) که مرتبط با کنترل‌هاي اندازه گيري قانونی است.

خطا (نشانگر)

اختلاف حجم نشان داده شده و حجم واقعی

خطای نسبی (نشانگر)

خطاي (نشانگر) كنتور آب تقسیم بر حجم واقعی

حداکثر خطای مجاز

حداکثر مقدار خطای نسبی (نشانگر) یک کنتور آب که به وسیله این توصیه نامه اجازه داده می شود.

خطای ذاتی

خطای (نشانگر) یک کنتور آب که تحت شرایط مرجع مشخص شده است.

خطای ذاتی اولیه

خطای ذاتی یک کنتور آب که قبل از انجام همه آزمون هاي عملكرد .اندازه گيري شده است

نقص

تفاوت بین خطا (نشانگر) و خطای ذاتی کنتور آب

نقص مشخص

نقصی که مقدار آن از نصف حداکثر خطای مجاز در ناحیه دبی بالا، بزرگتر باشد موارد زیر به عنوان نقص مشخص در نظر گرفته نمی شوند: نقص ناشی از علل همزمان و متقابلاً مستقل در خود کنتور آب یا در قسمت چک کردن امكانات آن؛ نقص گذرا که ناشی از تغییرات لحظه‌ه­اي در نشانگر است و امکان تفسیر، ذخیره سازی یا انتقال آن به عنوان نتیجه اندازه‌گیری وجود ندارد.

دوام

توانایی کنتور آب برای حفظ مشخصات اجرایی خود در طی دوره .استفاده از آن

دقت (یک دستگاه نشانگر)

کوچکترین تفاوت بین نشانگرهاي دستگاه نشانگر که می تواند به صورت مشخص متمایز باشد. توجه: برای دستگاه دیجیتال، تفكيك پذيري به عنوان ميزان تغيير در نشان دهي با تغيير در كمترين رقم قابل توجه در يك مرحله تعريف مي گردد.

کنتورهای آب

کنتورها به تناسب مکانیسم داخلی شان دارای قسمت‌های مختلفی هستند روش‌های مختلفی برای تقسیم بندی کنتورها از این منظر وجود دارد. در یک تقسیم بندی کلی کنتورها دارای سه قسمت هستند. شکل زیر این سه قسمت را نشان می دهد .

در تقسیم بندی دیگری می توان قسمتهای تشکیل دهنده کنتورها را به صورت زیر تقسیم بندی کرد :

 • بدنه
 • مکانیسم

در این تقسیم‌بندی هر یک از اجزاء داخلی زیرمجموعه یکی از این دو قسمت قرار می‌گیرد که بنا بر آنچه گفته شد به نسبت مکانیسم کنتور متفاوت اس. در اشکال زیر مکانیسم مولتی جت نیمه خشک در دو مدل مختلف کنتور به صورت نقشه‌های انفجاری نمایش داده شده است.

مشخصات فنی پلمپ کنتور

 • بدنه پلمپ از مواد پلی کربنات،ABS و استال ساخته شده است که در عین استحکام و مقاومت لازم شفاف نیز باشد که این امر باعث می‌شود هرگونه دستکاری در بدنه داخلی پلمپ از بیرون قابل رویت باشد.
 • پلمپ‌ها در بازار توسط مشترکین قابل تهیه نباشد که این امر منجر به افزایش ایمنی کار می‌شود.
 • درج علائم با روش لیزر انجام می‌شود. در این روش جوهر بکار نرفته است که به همین خاطر علائم چاپ شده مخدوش یا پاک نم‌یشود. بدین ترتیب حداکثر ضریب ایمنی تامین می‌شود.
 • سیم پلمپ از فولاد ضد زنگ باشد که حداکثر پایداری را در شرایط مختلف آب و هوایی تامین نماید. سیم حتما دارای روکش نایلون باشد تا امکان زنگ زدگی سیم را به صفر برساند.
 • جهت تثبیت پیج داخلی در بدنه ی پلمپ از تکنولوژی جوش الکتروسونیک استفاده شده باشد.این تکنولوژی موجب می‌شود در صورت سعی در بازنمودن یا بریدن پلمپ مدارک یا شواهد واضحی باقی بماند.
 • رنگ پیشنهادی برای پیج پلمپ نارنجی می‌باشد.
 • سیم پلمپ به صورت رول قرقره تهیه شود و برای هرپلمپ مقدار ۲۵ سانتی متر درنظر گرفته شود.

 انواع کنتورهای خانگی

کنتورهای خانگی - خرید انواع مختلف کنتور از بازار تجهیزات انرژی مگاتجهیز

انواع کنتورهای حجیم

انواع کنتورهای حجیم - خرید انواع کنتور از بازار تجهیزات انرژی مگاتجهیز

انواع کنتورهای آبیاری

کنتورهای آبیاری - خرید انواع کنتورها از بازار تجهیزات انرژی مگاتجهیز

انواع کنتورهای صنعتی

انواع کنتورهای صنعتی - خرید انواع کنتورها از بازار تجهیزات انرژی مگاتجهیز

انواع کنتورهای انرژی گرمایی

انواع کنتورهای انرژی گرمایی - خرید انواع کنتورها از بازار تجهیزات انرژی مگاتجهیز

انواع کنتورهای مولتی- خرید انواع کنتورها از بازار تجهیزات انرژی مگاتجهیز

انواع کنتورهای حجمی - خرید انواع کنتورها از بازار تجهیزات انرژی مگاتجهیز

مراحل قرائت کنتورهای آب، صدور قبض و توزیع آن

مراحل قرائت کنتورهای آب ،صدور قبض و توزیع آن - بازار تجهیزات انرژی مگاتجهیز

در یک تقسیم بندی کلی قرائت کنتورهای آب سه دسته می‌شوند:

 1. قرائت مخصوص دوره‌ای: هدف ثبت مقدار مصرف یک دوره مشترک برای اندازه‌گیری حجم یا صدور بیلان (قرائت براساس عدد نمراتور کنتور بر حسب متر مکعب انجام می‌شود).
 2. قرائت‌های خاص میان دوره ای: هدف تعیین تکلیف اختلافات با مشترک
 3. قرائت‌های ویژه آزمایشگاهی: هرف اندازه‌گیری‌های آزمایشگاهی در حجم‌های کمتر از متر مکعب

مراحل قرائت کنتورهای آب - بازار تجهیزات انرژی مگاتجهیز

مراحل قرائت و ثبت کنتورهای آب - بازار تجهیزات انرژی مگاتجهیز

کنتورهای آب - بازار تجهیزات انرژی مگاتجهیز

سیستم قرائت از راه دور كنتورهای ‌مكانیكی

امروزه پیشرفت‌های ‌زیادی ‌در ساخت انواع كنتورهای‌ آب صورت پذیرفته كه از جمله می‌توان به نسل جدید كنتورهای‌ مكانیكی ‌با قابلیت قرائت از راه دور اشاره نمود.

کنتورهای هوشمند آب كه گرایش به كاربرد آنها در شبكه‌های ‌آبرسانی ‌شهری ‌رو به گسترش است، به گونه‌ای ‌طراحی ‌شده‌اند كه علاوه بر عملكرد عادی ‌و امكان بهره‌برداری‌ متعارف از آنها، قابلیت نصب تجهیزات جانبی ‌قرائت از راه دور را دارا می‌باشند. به گونه‌ای ‌كه به كمك این تجهیزات می‌توان كاركرد كنتورها را از فواصل دور بررسی ‌نمود.

گرچه استفاده از سیستم‌های ‌اندازه گیری هوشمند آب، مستلزم سرمایه‌گذاری ‌بیشتری ‌نسبت به كنتورهای‌ معمولی ‌می‌باشد، اما قابلیت‌های ‌زیر از جمله دلایل گرایش به این سیستم‌های هوشمند می‌باشد:

 • سرعت عملكرد بیشتر در قرائت كنتور و عدم نیاز به مراجعه مستقیم
 • امكان كنترل لحظه‌ای ‌عملكرد كنتورها
 • افزایش ضریب امنیت اجتماعی ‌و عدم مراجعه افراد به حریم شخصی ‌مشتركین
 • امكان ایزوله كردن كنتور و در نتیجه عدم دستكاری ‌توسط افراد متفرقه

سیستم قرائت ‌از راه ‌دور در كنتورهای‌ هوشمند مكانیكی ‌بسته به نوع تجهیزات، می‌تواند از كارایی ‌متفاوتی ‌برخوردار باشد كه از جمله می‌توان به قرائت كنتور از روی‌ نمایشگر نصب شده در پشت درب منازل یا قرائت آن به كمك امواج رادیوئی ‌و از داخل اتو مبیل در حال حركت و یا قرائت كنتور توسط تلفن از محل مركز اشاره نمود.

جهت کسب اطلات بیشتر در مورد کنتورهای هوشمند آب اینجا کلیک کنید.

به طور كلی‌ تجهیزات كلی ‌سیستم قرائت ‌از راه‌ دور را می‌توان به صورت ‌زیر تقسیم‌بندی ‌نمود:

 • انتقال‌دهنده اطلاعات
 • أخذكننده اطلاعات
 • پردازشگر اطلاعات

انتقال‌دهنده اطلاعات

این قسمت شامل سنسوری‌ نوری ‌یا مغناطیسی ‌است كه به شمارنده وصل بوده و توسط كابل مخصوصی ‌به یك قطعه الكترونیكی‌ كه قابلیت ذخیره اطلاعات را داشته متصل می‌گردد. قطعه الكترونیكی‌ مذكور را می‌توان در فاصله‌های ‌دورتری ‌از محل كنتور نصب و مورد بهره برداری ‌قرار داد.

مجموعه انتقال‌دهنده اطلاعات موسوم به پالسر، توسط شركت‌های ‌مختلف كنتورسازی ‌و در انواع مختلف و با كارایی ‌متفاوت عرضه می‌شود كه از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • پالسر با قابلیت انتقال، حفظ و نشان دادن اطلاعات یك كنتور
 • پالسر با قابلیت انتقال، حفظ و نشان‌دهنده اطلاعات همزمان چند كنتور
 • پالسر با قابلیت انتقال اطلاعات به كمك امواج رادیوئی
 • پالسر با قابلیت اتصال به مودم برای ‌انتقال تلفنی ‌اطلاعات

أخذكننده اطلاعات

این قسمت شامل تجهیزات الكترونیكی ‌قابل حملی ‌است كه توسط كنتورنویس برای ‌برداشت اطلاعات ذخیره شده در پالسر، مورد استفاده قرار می‌گیرد. قسمت اخذ اطلاعات از دو واحد اصلی‌گیرنده و ذخیره‌كننده اطلاعات تشكیل شده است كه توسط كابل مخصوصی ‌به یكدیگر متصل می‌گردند. واحد گیرنده اطلاعات را می‌توان به دو نوع تماسی‌ (برای‌ پالسرهای ‌انتقال اطلا‌عات از طریق تماس مستقیم) و رادیوئی‌ (برای‌پالسر‌های‌انتقال اطلاعات به كمك امواج رادیوئی‌) تقسیم‌بندی‌ نمود.

واحد ذخیره اطلاعات شبیه به یك ماشین حساب با حافظه بالا است كه قابلیت نگهداری ‌اطلاعات تعداد زیادی‌كنتور را دارد. ورود اطلاعات به این واحد هم از طریق واحد گیرنده متصل به آن و هم به صورت دستی ‌و توسط كنتورنویس امكان‌پذیر است.

چنانچه در منطقه‌ای‌كلیه كنتورها مجهز به پالسر انتقال رادیوئی‌ باشند. به كمك سیستم أخذ رادیوئی‌، در حین حركت و به طور اتوماتیك می‌توان اطلاعات كنتورها را به واحد ذخیره وارد نمود. در صورتی‌كه كنتورها مجهز به سیستم پالسر تلفنی‌ باشند، امكان انتقال اطلاعات از طریق تلفن به مركز كنترل امكان‌پذیر خواهد بود. ضمناً به كمك مجموعه اخذ اطلاعات، كنتورنویس قادر خواهد بود تا واحد اندازه‌گیری ‌را تغییر داده یا در صورت نیاز شماره كنتور را صفر نماید.

پردازشگر اطلاعات

در حقیقت نرم‌افزارمخصوص نصب شده بر روی‌كامپیوتر می‌باشد كه با اتصال واحد ذخیره اطلاعات به كامپیوتر، توسط آن عملیات پردازش اطلاعات از قبیل: تعیین میزان مصرف، محاسبه مبلغ آب‌بهاء، تغییر تعرفه و….. انجام‌پذیر می‌باشد.

سیستم های اندازه گیری هوشمند چه مزایایی دارند و برای چه کسانی مفید می‌باشند؟

AMR -Automatic Meter Reading

روش قرائت کنتورها به صورت اتوماتیک عبارت از فن آوری اتوماتیک جمع آوری اطلاعات از کنتورهایی چون کنتور هوشمند آب، برق و گاز و انتقال آن داده ها به مرکز داده‌ها برای تجریه وتحلیل آن داده‌ها و یا صدور صورت حساب برای مشترکان است.

قرائت کنتورها به صورت اتوماتیک یا از راه دور AMR) AMR=Automatic Meter Reading (فقط برای پایین آوردن هزینه ها نیست بلکه برای اجرا و اعمال سیاست گذاری حکومت‌ها در امر نظارت‌ و کنترل بر مصارف انرژی است.

از نظر فنی بکارگیری روش‌های AMR برای برقراری مسائل امنیتی و جلوگیری از هدر رفتن انرژی و کنترل جریان آن خواهد بود.

برای رسیدن به این منظور افراد و شرکت های متعدد روش‌های مختلفی را پیشنهاد و بکار گرفته‌اند که هر کدام دارای مزایا و معایبی است‌. برخی از روش‌های AMR که تا کنون مورد توجه قرار گرفته‌اند به شرح ذیل است.

 • HANDHELD
 • WIRE LESS
 • PLC (Power Line Carrier)
 • RF (Radio Frequency)
 • شبکه GPRS با سرویس APN

قرائت كنتور به روش HANDHELD

در روش HANDHELD مأمور قرائت با مراجعه به درب منازل، می‌بایست کنتور را رویت و ارقام کنتور را در دستگاه HANDHELD وارد نماید و یا توسط یک سیم رابط آن را به کنتور وصل کرده و اطلاعات کنتور را بر اساس یک پروتکل دریافت می‌کند. از اشکالات این روش می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

 • امکان خطای نیروی انسانی در ثبت اطلاعات قرائت کنتور به صورت سهوی و یا عمدی
 • بسته بودن درب منازل هنگام مراجه مأمور و یا عدم اجازه ورود به مأمور قرائت به داخل منازل توسط صاحبان منازل و یا اماکن تجاری و صنعتی.
 • امکان سوء استفاده و تبانی با مأمور قرائت بخصوص برای مشترکان با مصارف بالا و سنگین
 • دادن بهانه به افراد خلافکار تحت پوشش مأمور قرائت و ورود به منازل و ایجاد مزاحمت برای مردم.
 • طولانی بودن مدت قرائت هر دوره (٤٥ روز یک بار برای مشترکان عادی و ماهی یک بار برای مشترکان خاص)
 • طولانی بودن پروسه قرائت تا صدور صورتحساب و توزیع آن و نیز وصول صورت حساب‌ها.
 • هزینه‌های سنگین خرید و تهیه دستگاه هندهلد و نیز هزینه‌های دستمزد مأموران قرائت
 • مشکلات قرائت کنتورهائی كه در مناطق دور افتاده نصب شده‌اند: مانند روستاها، کارخانجات كه به دلیل نامناسب بودن جاده و بدی آب و هوا به سادگی قابل دسترسی نیست.
 • عدم امکان قرائت چندین کنتور در یک زمان
 • عدم وجود امکان تبادل اطلاعات بین کنتور و دستگاه هندهلد

WIRE LESS -برد کوتاه

در اين روش ، قرائت کنتور بدون نياز به رويت مستقيم کنتور انجام مي‌شود. در روش wire less اطلاعات کنتور توسط يک فرستنده که در درون آن تعبيه شده است و برد آن حدود 10 تا 15 متر مي باشد، ارسال مي گردد و اين اطلاعات توسط گيرنده‌ای که در يک وسيله نقليه جاسازي شده است دريافت مي شود.

وسيله نقليه بايستي با سرعت کم از درون خيابان ها، کوچه ها و معابر حرکت کند تا امکان دريافت اطلاعات کنتورها را دريافت نمايد. اين روش داراي اشکالاتي به شرح ذيل است:

 • کنتورهاي موجود بايد مجهز به فرستنده اطلاعات باشند.
 • برد فرستنده کنتورها بسيار کم مي باشد و در بسياري از معابر و کوچه ها امکان دريافت اطلاعات توسط گيرنده تعبيه در وسيله نقليه نيست.
 • عدم اطمينان کامل به قرائت انجام شده , بعضي از مواقع دستگاه گيرنده، امواج را بخوبي دريافت نمي کند و باعث ثبت اطلاعات غير واقعي مي‌شود.
 • کمبود وسيله حمل و نقل و هزينه‌هاي استهلاک خودرو مخصوص قرائت کنتور
 • اين روش نيازمند نيروي انساني است، حداقل به ازاء هر دستگاه خودرو يک نفر
 • ارتباط يکطرفه اطلاعات از کنتور به گيرنده و بنابراين کنتور از راه دور، غير قابل کنترل است.

قرائت كنتور به روش PLC

دراين روش، اطلاعات کنتورها توسط يک جمع کننده اطلاعات (DCU (Data Concentrate Unite گرفته شده و با استفاده از مبدل (PLC) (Power Line Carrier) برروي خط برق فشار ضعيف v220 برای ارسال به مرکز جمع آوري داده‌ها قرار مي‌گيرد.

معمولاٌ انتقال داده‌ها تا رسيدن به اولین محلی که دسترسی به خط تلفن سازمان مربوطه وجود داشته باشد انجام مي گردد و پس از آن توسط خط مخابراتي (تلفن و موبايل. . . توسط مودم معمولي يا GSM ) به مرکز منتقل مي گردد.

معايب و اشکالات اين روش عبارتند از :

 • هزينه بسيار بالاي مبدل و مودم هاي پی ال سی به ازاء هر کنتور
 • انتقال اطلاعات و عبور از يک ترانس برق، باعث از بين رفتن اطلاعات ارسالي مي شود . عبور داده ها از ترانس های فشار قوي بسيار هزينه بر است.
 • نياز به نيروهاي آموزش ديده براي سرکشي به محل های تخليه اطلاعات از دستگاه ها و ارسال آن توسط دستگاه مودم به مرکز

قرائت كنتور برق به روش RF امواج راديويی

دراين روش اطلاعات توسط دستگاه DCU (جمع کننده اطلاعات) جمع آوري و توسط يک فرستنده RF به صورت امواج راديويي ارسال مي‌شو. در نقاطي اين امواج توسط دستگاه‌هاي گيرندهRF، دريافت و توسط مودم و خط مخابراتي به مرکز ارسال مي‌شود.

معايب و اشکالات اين روش عبارتند از:

 • هزينه بالاي دستگاه هاي فرستنده و گيرنده RF
 • عدم وجود باند مناسب براي فرکانس راديويي در تمام نواحي شهري و غير شهري و محدوديت شرکت مخابرات به ارائه اين سرويس ها
 • کيفيت پايين اطلاعات دريافتي به دليل مشکلات جوي، رطوبت هوا و قطع مداوم خط ارتباطي
 • نياز به نيروي آموزش ديده جهت سرکشي به نواحي و مراکز گيرنده اطلاعات و ارسال اطلاعات با مودم به مرکز
 • ارتباط يکطرفه تبادل اطلاعات وعدم کنترل کنتورها
 • گرفتن مجوز ارسال امواج راديويي برای هر کنتور از شرکت مخابرات..

شبکه GPRS با سرویس APN

شبکه امن همراه (APN) درگاهی است میان یک شبکه مخابراتی و یک شبکه کامپیوتری که داده‌ها را درون یک کانال امن، بین یک دستگاه مانند مودم منصوبه روی یک کنتور و یک سرور منتقل می‌نماید.

به این ترتیب با استفاده از یک سیم‌کارت و شبکه همراه امن، می‌توان از هر نقطه در ایران که تحت پوشش شبکه اپراتور مربوطه است، اطلاعات را بصورت امن میان یک دستگاه سیار و سرورهای یک شرکت منتقل نمود.

با توجه به امنیت داده ها در هنگام انتقال، ازAPN می توان برای انتقال تراکنش‌های مالی مانند دستگاه های پوز سیار، کار از راه دور و مجموعه خدمات ماشین به ماشین استفاده نمود.
برخی از مزایای شبکه امن همراه عبارتند از:

 • امنیت بالا
 • با توجه به اینکه اطلاعات ارسال شده بر بستر شبکه امن همراه از یک کانال اختصاصی عبور کرده و رمز نگاری می‌شود، امنیت این اطلاعات تا حد بسیار زیادی تضمین می‌گردد.
 • ارتباطات دو سویه و آنلاین
 • با استفاده از سرویسAPN، ارتباط اپراتور تلفن همراه با دستگاه‌های مجهز به سیم کارت APN بطور دائم برقرار بوده و اطلاعات از سمت دستگاه به اپراتور منتقل شده و در صورت نیاز، اپراتور می تواند دستورات و اطلاعاتی را برای دستگاه ارسال نماید.
 • عدم وابستگی به اینترنت
 • پارسال اطلاعات در سرویس شبکه امن همراه خارج از شبکه جهانی اینترنت انجام شده و برای انتقال، تنها از بسترGPRS استفاده می گردد. به این ترتیب، کندی و یا قطعی شبکه جهانی تأثیر بر این سرویس نخواهد داشت.
 • پوشش گسترده
 • با توجه به وابستگی این سرویس به سیم کارت‌های اپراتور تلفن همراه، APN در کلیه نقاط تحت پوشش شبکه اپراتور مربوطه، قابل استفاده است.

کنتور مکانیکی:

کنتور مكانیكی دستگاهی است كه برای اندازه‌گیری مداوم، نگهداری و نمایش حجم آب عبوری از یك مسیر بكار می‌رود. اجزای داخلی كنتور، مکانیزم کنتور نامیده می‌شود و شامل سه قسمت اصلی است که عبارتند از واحد اندازه گیرنده (توربین یا پیستون) که همواره با آب در تماس است، واحد انتقال دهنده ( گیربکس) و قسمت شمارنده (ساعت) حجم آب عبوری می‌باشد.

كنتور مکانیکی حجمی:

وسیله‌ای است که بر روی مجرای بسته آب نصب شده و شامل محفظه‌هایی با حجم دقیق و معین دارای یک مکانیسم است که حرکت این مکانیسم باعث می‌شود تا این محفظه‎‌ها به طور متوالی با آب پر و سپس خالی گردد. حجم کل آب با شمارش تعداد حجم‌های آب عبوری از داخل وسیله توسط وسیله نشان‌دهنده، نمایش داده می‌شود. این کنتورها اغلب در کشور به نام کنتور پیستونی شناخته می‌شود.

راهکارها و فناوری های کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی: آبیاری هوشمند چیست؟

كنتور مکانیکی سرعتی:

وسيله‌اي است كه بر روي مجراي بسته آب نصب شده و شامل يك قطعه متحرك بوده كه به طور مستقيم به وسيله شتاب جريان آب به حركت در مي‌آيد. به عبارت ديگر دستگاهي شامل يك توربين متحرك كه حول محوري عمود بر جهت جريان آب مي‌چرخد. حركت اين قطعه متحرك به وسيله روش‌هاي مكانيكي و يا ساير روش‌ها به نشان دهنده‌اي كه حجم آب عبوري را نشان مي‌دهد منتقل مي‌شود. این کنتورها اغلب در کشور بنام سینگل جت و مولتی جت شناخته می‌شوند که بصورت زیر تعریف می‌گردند :

تك افشانه(سینگل جت):

اگر آب عبوری از كنتور از یك مجرا به سطوح توربین برخورد نماید كنتور تك افشانه‌ای نامیده می‌شود.

چند افشانه (مولتی جت):

اگر از چند مجرا به طور همزمان به سطوح توربین برخورد نماید چند افشانه‌ای نامیده می‌شود.

كنتورهای مکانیکی تر، نیمه خشك و خشک:

اگر تمام سه بخش مکانیزم کنتور با آب در تماس باشد آنرا كنتور تر می‌نامند، چنانچه فقط تمام سطح صفحه نمایش و شمارنده (ساعت) با آب در تماس نباشد آنرا نیمه خشک و اگر شمارنده (ساعت) و انتقال دهنده (گیربکس) با آب در تماس نباشد آنرا خشک می‌نامند.

دبی:

یا مقدار جریان عبارت است از مقدار حجم آب عبوری در واحد زمان و حاصل تقسیم حجم آب عبوری از داخل كنتور به مدت زمانی كه طول می‌كشد تا این حجم آب از كنتور عبور كند.

دبی استارت:

حداقل جریانی است که باعث کارکردن کنتور می‌شود و دبی پایینتر از آن قابل اندازه‌گیری برای کنتور نمی‌باشد.

دبی حداقل:

كمترین دبی است كه در آن كنتور باید حجم آب عبوری را در محدوده حداكثر خطای مجاز( مثبت و منفی ٥ درصد) نشان دهد.

دبی انتقال:

مقدار دبی است كه در آن خطای عملكرد كنتور از محدوده مجاز مثبت و منفی ٥ درصد به محدوده مجاز مثبت و منفی ٢ درصد وارد می‌شود.

دبی دائمی(اسمی):

مقدار حداكثر دبی است كه كنتور در شرایط عمومی یا به عبارت دیگر در شرایط كاری پیوسته و متناوب بدون تجاوز از خطای مثبت و منفی ٢ درصد كار كند.

دبی حداكثر:

بیشترین دبی است كه كنتور می تواند در یك فاصله زمانی كوتاه بدون خرابی و بدون افزایش در خطای مجاز مثبت و منفی ٢ درصد كار كند.

حداكثرافت فشار:

افت فشار ناشی از قرار گرفتن كنتور و ملزومات آن (شامل مهره ماسوره، واشر، صافی و شیر یكطرفه داخل كنتور در صورت وجود) در شبكه در دبی.

آزمایش تحمل فشار:

در آزمایش تحمل فشار هر كنتور می‌بایست بدون نشتی و یا خراب شدن در فشار‌های هیدرولیكی معین معمولا ٦/١ برای فشار اسمی كنتور بمدت ١٥ دقیقه یا دو برابر فشار اسمی كنتور بمدت یك دقیقه بدون بروز هر گونه نشتی یا تركیدگی ایستادگی نماید.

تعیین منحنی خطای كنتور بر حسب دبی:

برای رسم منحنی كنتور انجام حداقل ٢ بار آزمایش دقت.

آزمایش افت فشار:

این آزمایش در دبی‌های مختلف انجام و در هر دبی میزان افت ناشی از كنتور، اندازه‌گیری و منحنی آن ترسیم می‌گردد. افت فشار در این محدوه نباید از ٠,٦٣ اتمسفر بیشتر باشد.

تست خستگی:

در این تست ابتدا به مدت ١٠٠ ساعت دبی بصورت پیوسته از کنتور عبور داده شده و سپس مشابه بند ١٣ منحنی خطای کنتور ترسیم می‌گردد حداکثر اختلاف در مقدار درصد خطا در دبی‌های مشابه ١٠% ± می‌باشد. این تست می‌تواند بصورت غیر پیوسته نیز طبق جلد سوم استاندارد ISO٤٠٦٤ ویرایش ٢٠٠٥ انجام یابد.

کنتور آب چیست؟

وسیله‌ای است که به طور پیوسته حجم آبی که از درون مبدل اندازه‌گیری در شرایط سنجش می‌گذرد، را اندازه‌گیری و ذخیره سازی کرده و نمایش می‌دهد.

مبدل اندازه گیری

قسمتی از کنتور است که جریان یا حجم آب عبوری را محاسبه و به صورت سیگنال به محاسبه‌گر منتقل می‌کند. این قسمت می‌تواند مکانیکی، الکترونیکی یا الکتریکی باشد و همچنين می‌تواند مستقل بوده یا با استفاده از منبع تغذیه خارجی باشد. توجه: مطابق این توصیه نامه، مبدل اندازه‌گیری داراي حسگر جریان یا حسگر حجمي مي‌باشد.

حسگر جریان و حسگر حجم

بخشی از کنتور آب (مانند دیسک، پیستون، چرخ، توربین، سيم پيچ الکترومغناطیسی،یا دیگر مبدل ها) که دبی یا حجم آب عبوری از کنتور را دریافت می‌کند.

محاسبه گر

بخشی از کنتور که سیگنال‌های خروجی از مبدل یا مبدل‌های اندازه‌گیری را در صورت امکان، از ابزارهای اندازه‌گیری همراه کنتور دریافت و آنها را تبدیل و در صورت امکان نتایج را در حافظه تا زمان استفاده از آنها ذخیره سازی می‌کند. به علاوه، محاسبه گر ممکن است توانايي برقراري ارتباط با دستگاه‌هاي جانبي را از هر دو روش (هم تبديل اطلاعات و هم ذخيره آنها) داشته باشد.

دستگاه تنظیم

وسيله‌اي جزو كنتور كه فقط اجازه جابجايي ‌منحني خطاي كنتور به موازات خودش در محدوده حداكثر خطاهاي مجاز را فراهم مي‌كند.

دستگاه تصحیح

دستگاهی است در کنتور یا متصل به کنتور، که به صورت خودکار حجم را با در نظر گرفتن دبی و یا ویژگی های آبی که باید اندازه گیری شود(مانند دما و فشار) و منحنی‌های کالیبراسیون از قبل تعیین شده، در شرایط اندازه‌گیری تصحیح می‌کند. ویژگی‌های آبی که باید اندازه‌گیری شود ممکن است با استفاده از ابزارهای اندازه‌گیری مرتبط اندازه گیری شده، یا در یک حافظه در دستگاه ذخیره شود.

دستگاه جانبی

دستگاهی است به منظور انجام یک عملکرد خاص، كه مستقیماً براي تفسیر یا نمایش نتایج اندازه‌گیری در نظر گرفته شده است.

دستگاههای جانبی اصلی عبارتند از:

توجه : یک دستگاه جانبی می‌­تواند بر اساس الزامات اندازه­گیری مطابق با قوانین ملی باشد یا نباشد.

 • دستگاه تنظیم صفر
 • دستگاه نشانگر قیمت
 • دستگاه تکرار نمایش
 • دستگاه چاپ
 • دستگاه حافظه
 • دستگاه کنترل تعرفه
 • دستگاه پیش تنظیمدستگاه خود سرویس

دستگاه کنترل تعرفه

دستگاهی است که نتایج اندازهگیری را به موارد ثبت شده مختلف با توجه به تعرفه یا معیارهاي ديگر اختصاص می‌دهد، هر مورد ثبت شده مي‌­تواند به صورت جداگانه نمایش داده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *