نمایش 9 24 36

ترانسمیتر دمای Foxboro Series RTT15S

تماس بگیرید
محصول سفارشی بوده و حدود 10 هفته زمان تحویل می باشد. مشخصات دقیق محصول بر اساس دیتاشیت انتخاب گردد.

ترانسمیتر روزمونت مدل 248RAI1Q4 | Rosemount Rail Mount

تماس بگیرید

زمان تحویل 11 - 14 هفته

248RAI1Q4 :پارت نامبر

 Rosemount :تولیدکننده

ترانسمیتر روزمونت مدل 3102HA2FRCNAQ4ST | Rosemount

تماس بگیرید

زمان تحویل 12 - 16 هفته

3102HA2FRCNAQ4ST :پارت نامبر

 Rosemount :تولیدکننده

ترانسمیتر روزمونت مدل 3491L1P6I1 | Rosemount

تماس بگیرید

زمان تحویل 11 - 14 هفته

3491L1P6I1 :پارت نامبر

 Rosemount :تولیدکننده

ترانسمیتر روزمونت مدل3051L4AG09D21AAM5RCLHR5 | Rosemount

تماس بگیرید

زمان تحویل 10 - 12 هفته

3051L4AG09D21AAM5RCLHR5 :پارت نامبر

 Rosemount :تولیدکننده

ترانسمیتر روزمونت مدل3102HA1FRCNAST | Rosemount- Ultrasonic

تماس بگیرید

زمان تحویل 12 - 14 هفته

3102HA1FRCNAST :پارت نامبر

 Rosemount :تولیدکننده

ترانسمیتر فشار روزمونت مدل – 3051CD2A52A1AE5 | Rosemoun

تماس بگیرید

زمان تحویل: 8 - 10 هفته

3051CD2A52A1AE5 :پارت نامبر

 Rosemount :تولیدکننده

ترانسمیتر فشار روزمونت مدل 2051TG4A2B21AB4E5M5 | Rosemount

تماس بگیرید

زمان تحویل: 8 -10 هفته

2051TG4A2B21AB4E5M5 :پارت نامبر

 Rosemount :تولیدکننده