نمایش 1–12 از 81 نتیجه

نمایش 9 24 36

ترانسمیتر دما روزمونت مدل 3144PD6A1I1M5T1Q4 | Rosemount

74,500,000 تومان

زمان تحویل: 8 - 12 هفته

3144PD6A1I1M5T1Q4 :پارت نامبر

 Rosemount :تولیدکننده

ترانسمیتر دما – مدل 644HAI1J6Q4M5 | Rosemount |

24,500,000 تومان

زمان تحویل: 4 - 40 روزکاری

644HAI1J6Q4M5 :پارت نامبر

 Rosemount :تولیدکننده

ترانسمیتر دما – مدل Rosemount 644RANAQ4

26,500,000 تومان

زمان تحویل: 10 تا 12 هفته

 644RANAQ4 :پارت نامبر

 Rosemount : تولیدکننده

ترانسمیتر دما روزمونت مدل – 644HANAM5Q4 | Rosemount

تماس بگیرید

زمان تحویل: 8 - 10 هفته

644HANAM5Q4 :پارت نامبر

 Rosemount :تولیدکننده

ترانسمیتر دما روزمونت مدل 0305RC5B11B4SG | Rosemount

تماس بگیرید

زمان تحویل: 8 -10 هفته

0305RC5B11B4SG :پارت نامبر

 Rosemount :تولیدکننده

ترانسمیتر دما روزمونت مدل 1151DP5S73C2R1M4K6Q4Q15Q8 | Rosemount

تماس بگیرید

زمان تحویل:10 - 12 هفته

1151DP5S73C2R1M4K6Q4Q15Q8 :پارت نامبر

 Rosemount :تولیدکننده

ترانسمیتر دما روزمونت مدل 248HA15NONS | Rosemount

تماس بگیرید

زمان تحویل:10 - 12 هفته

 248HA15NONS :پارت نامبر

 Rosemount :تولیدکننده

ترانسمیتر دما روزمونت مدل 248HAE1A2XAQ4G3 | Rosemount

تماس بگیرید

زمان تحویل:8 - 10 هفته

248HAE1A2XAQ4G3 :پارت نامبر

 Rosemount :تولیدکننده

ترانسمیتر دما روزمونت مدل 248HAI1N0NSC4Q4 | Rosemount

تماس بگیرید

زمان تحویل 8 - 10 هفته

248HAI1N0NSC4Q4:پارت نامبر

 Rosemount :تولیدکننده

ترانسمیتر دما روزمونت مدل 248HAK5A2URN003T27U018F6 | Rosemount

تماس بگیرید

زمان تحویل 8 - 10 هفته

 248HAK5A2URN003T27U018F6 :پارت نامبر

 Rosemount :تولیدکننده

ترانسمیتر دما روزمونت مدل 248HAK6N0NS | Rosemount

تماس بگیرید

زمان تحویل 8 - 10 هفته

248HAK6N0NS :پارت نامبر

 Rosemount :تولیدکننده

ترانسمیتر دما روزمونت مدل 248HAN1A2Q4 | Rosemount

تماس بگیرید

زمان تحویل 10 - 12 هفته

248HAN1A2Q4 :پارت نامبر

 Rosemount :تولیدکننده