تجهیزات میترینگ گاز

نمایش 1–12 از 20 نتیجه

نمایش 9 24 36

تصحیح کننده حجم گاز ITRON PTZ

20,000,000 تومان

ITRON PTZ یک تصحیح کننده حجم گاز نوع 1 است که می‌تواند به صورت نسخه T ،PT یا PTZ پیکربندی شود.

از تصحیح کننده حجم گاز ITRON PTZ برای محاسبه حجم گاز در شرایط پایه، بر اساس حجم در شرایط اندازه‌گیری، دما، فشار، فشارپذیری طراحی شده است.

ورودی حجم آن یک فرکانس پایین است که می‌تواند به هر متر سنج سازگار با گاز (Ex) که چنین اطلاعاتی را ارائه می‌دهد متصل شود.

ITRON PTZ متعلق به نسل جدید مبدل‌های حجم است که برای دستیابی به عملکرد بالا به لطف یک تجهیزات الکترونیکی قدرتمند طراحی شده است.

خرید اتصالات روغندان کنتور توربینی الستر ELESTER TRZ

4,232,000 تومان
قطعات کنتورهای توربینی الستر ELSTER TRZ
 • زمان تحویل از اولین پرداخت: 10 روز بعد از اولین پرداخت
 • شرایط پرداخت: 50 درصد زمان سفارش و 50 درصد در زمان تحویل
 • شرایط گارانتی: گارانتی به مدت سه ماه بعد از خرید
 • طبق مقررات شرکت قبل از تحویل یا ارسال باید تسویه انجام پذیرد.
 • هزینه حمل از درب شرکت یا انبار بر عهده خریدار می‌باشد.
 • در صورت در خواست فاکتور رسمی، مبلغ ارزش افزوده اضافه خواهد شد.
 • اعتبار قیمت: 7 روز

خرید روتور کنتور توربینی 2 اینچ الستر Elster TRZ

2,645,000 تومان

قطعات کنتورهای توربینی الستر ELSTER TRZ روتور 2 اینچ کنتور توربینی الستر

 • زمان تحویل از اولین پرداخت: 10 روز بعد از اولین پرداخت
 • شرایط پرداخت: 50 درصد زمان سفارش و 50 درصد در زمان تحویل
 • طبق مقررات شرکت قبل از تحویل یا ارسال باید تسویه انجام پذیرد.
 • هزینه حمل از درب شرکت یا انبار بر عهده خریدار می‌باشد.
 • در صورت در خواست فاکتور رسمی، مبلغ ارزش افزوده اضافه خواهد شد.
 • اعتبار قیمت: 7 روز

خرید روتور کنتور توربینی 3 اینچ الستر Elester TRZ

4,232,000 تومان

قطعات کنتورهای توربینی الستر ELSTER TRZ

خرید روتور 3 اینچ الستر زمان تحویل از اولین پرداخت: 10 روز بعد از اولین پرداخت شرایط پرداخت: 50 درصد زمان سفارش و 50 درصد در زمان تحویل طبق مقررات شرکت قبل از تحویل یا ارسال باید تسویه انجام پذیرد. هزینه حمل از درب شرکت یا انبار بر عهده خریدار می‌باشد. در صورت در خواست فاکتور رسمی، مبلغ ارزش افزوده اضافه خواهد شد. اعتبار قیمت: 7 روز

خرید روتور کنتور توربینی 6 اینچ الستر ELESTER TRZ

7,935,000 تومان
قطعات کنتورهای توربینی الستر ELSTER TRZ
 • زمان تحویل از اولین پرداخت: 10 روز بعد از اولین پرداخت
 • شرایط پرداخت: 50 درصد زمان سفارش و 50 درصد در زمان تحویل
 • شرایط گارانتی: گارانتی به مدت سه ماه بعد از خرید
 • طبق مقررات شرکت قبل از تحویل یا ارسال باید تسویه انجام پذیرد.
 • هزینه حمل از درب شرکت یا انبار بر عهده خریدار می‌باشد.
 • در صورت در خواست فاکتور رسمی، مبلغ ارزش افزوده اضافه خواهد شد.
 • اعتبار قیمت: 7 روز

خرید روتور کنتور توربینی 8 اینچ الستر ELESTER TRZ

10,580,000 تومان
قطعات کنتورهای توربینی الستر ELSTER TRZ خرید روتور کنتور توربینی 8 اینچ الستر 
 • زمان تحویل از اولین پرداخت: 10 روز بعد از اولین پرداخت
 • شرایط پرداخت: 50 درصد زمان سفارش و 50 درصد در زمان تحویل
 • شرایط گارانتی: گارانتی به مدت سه ماه بعد از خرید
 • طبق مقررات شرکت قبل از تحویل یا ارسال باید تسویه انجام پذیرد.
 • هزینه حمل از درب شرکت یا انبار بر عهده خریدار می‌باشد.
 • در صورت در خواست فاکتور رسمی، مبلغ ارزش افزوده اضافه خواهد شد.
 • اعتبار قیمت: 7 روز
 

خرید کارتریج کامل کنتور توربینی 2 اینچ الستر Elster TRZ

10,580,000 تومان

قطعات کنتورهای توربینی الستر ELSTER TRZ
کارتریج کامل 2 اینچ کنتور توربینی الستر

 • زمان تحویل از اولین پرداخت: 10 روز بعد از اولین پرداخت
 • شرایط پرداخت: 50 درصد زمان سفارش و 50 درصد در زمان تحویل
 • طبق مقررات شرکت قبل از تحویل یا ارسال باید تسویه انجام پذیرد.
 • هزینه حمل از درب شرکت یا انبار بر عهده خریدار می‌باشد.
 • در صورت در خواست فاکتور رسمی، مبلغ ارزش افزوده اضافه خواهد شد.
 • اعتبار قیمت: 7 روز

خرید کارتریج کامل کنتور توربینی 3 اینچ ELESTER TRZ

14,547,500 تومان
قطعات کنتورهای توربینی الستر ELSTER TRZ خرید کارتریج کامل کنتور توربینی 3 اینچ ELESTER TRZ
 • زمان تحویل از اولین پرداخت: 10 روز بعد از اولین پرداخت
 • شرایط پرداخت: 50 درصد زمان سفارش و 50 درصد در زمان تحویل
 • طبق مقررات شرکت قبل از تحویل یا ارسال باید تسویه انجام پذیرد.
 • هزینه حمل از درب شرکت یا انبار بر عهده خریدار می‌باشد.
 • در صورت در خواست فاکتور رسمی، مبلغ ارزش افزوده اضافه خواهد شد.
 • اعتبار قیمت: 7 روز
   

خرید کارتریج کامل کنتور توربینی 6 اینچ الستر ELESTER TRZ

30,417,500 تومان
قطعات کنتورهای توربینی الستر ELSTER TRZ
 • زمان تحویل از اولین پرداخت: 10 روز بعد از اولین پرداخت
 • شرایط پرداخت: 50 درصد زمان سفارش و 50 درصد در زمان تحویل
 • شرایط گارانتی: گارانتی به مدت سه ماه بعد از خرید
 • طبق مقررات شرکت قبل از تحویل یا ارسال باید تسویه انجام پذیرد.
 • هزینه حمل از درب شرکت یا انبار بر عهده خریدار می‌باشد.
 • در صورت در خواست فاکتور رسمی، مبلغ ارزش افزوده اضافه خواهد شد.
 • اعتبار قیمت: 7 روز

خرید گیر کامپلت کنتور توربینی 2 اینچ الستر Elster TRZ

6,612,500 تومان

قطعات کنتورهای توربینی الستر ELSTER TRZ  گیر کامپلت 2 اینچ کنتور توربینی الستر

 • زمان تحویل از اولین پرداخت: 10 روز بعد از اولین پرداخت
 • شرایط پرداخت: 50 درصد زمان سفارش و 50 درصد در زمان تحویل
 • طبق مقررات شرکت قبل از تحویل یا ارسال باید تسویه انجام پذیرد.
 • هزینه حمل از درب شرکت یا انبار بر عهده خریدار می‌باشد.
 • در صورت در خواست فاکتور رسمی، مبلغ ارزش افزوده اضافه خواهد شد.
 • اعتبار قیمت: 7 روز

خرید گیر کامپلت کنتور توربینی 3 اینچ الستر Elster TRZ

9,522,000 تومان

قطعات کنتورهای توربینی الستر ELSTER TRZ

گیر کامپلت کنتور توربینی 3 اینچ الستر
زمان تحویل از اولین پرداخت: 10 روز بعد از اولین پرداخت
شرایط پرداخت: 50 درصد زمان سفارش و 50 درصد در زمان تحویل
طبق مقررات شرکت قبل از تحویل یا ارسال باید تسویه انجام پذیرد.
هزینه حمل از درب شرکت یا انبار بر عهده خریدار میباشد.
در صورت در خواست فاکتور رسمی، مبلغ ارزش افزوده اضافه خواهد شد.
اعتبار قیمت: 7 روز

خرید گیر کامپلت کنتور توربینی 6 اینچ الستر ELESTER TRZ

21,160,000 تومان
قطعات کنتورهای توربینی الستر ELSTER TRZ
 • زمان تحویل از اولین پرداخت: 10 روز بعد از اولین پرداخت
 • شرایط پرداخت: 50 درصد زمان سفارش و 50 درصد در زمان تحویل
 • شرایط گارانتی: گارانتی به مدت سه ماه بعد از خرید
 • طبق مقررات شرکت قبل از تحویل یا ارسال باید تسویه انجام پذیرد.
 • هزینه حمل از درب شرکت یا انبار بر عهده خریدار می‌باشد.
 • در صورت در خواست فاکتور رسمی، مبلغ ارزش افزوده اضافه خواهد شد.
 • اعتبار قیمت: 7 روز