هیچ رازی برای موفقیت وجود ندارد. پیروزی نتیجه آمادگی ، کار سخت و یادگیری از شکست است.

مگاتجهیز
جمع متخصص و حرفه ای

تیم مگاتجهیز

تیم مگاتجهیز در خدمت شماست
Latafat Moradi

لطافت مرادی

فروش
برنامه نویس و پشتیبان
Zahra Moradi

زهرا مرادی

مدیر وب سایت

سعید مرادی

مهندسی ابزار دقیق
www.MegaTajhiz.ir_MSadeghi

مهسا صادقی

فروش
مهندسی مکانیک
Muhammad Moradi

محمد مرادی

سرمایه گذار

علیرضا کولیوند

فروش و پشتیبانی فنی مهندسی
برخی کلمات درباره ما

خدمت رسانی مگاتجهیز

خدمات ما نتیجه سال ها تلاش و تجربه اندوزیست.