انرژی

کنتورهای توربینی گاز

کنتورهای توربینی گاز طبیعی از نوع توربین های مکانیکی بوده و با دقت مناسبی قادر به اندازه گیری جریان گاز طبیعی در خطوط می باشد. كنتور های توربینی  در مسير جريان گاز قرار مي گيرند و با برخورد گاز به پروانه كنتور باعث چرخيدن آن مي شوند. اين سرعت چرخشي توربين كه متناسب با سرعت خطي گاز است، از طريق كوپلينگ مغناطيس به صورت مكانيكي به شماره انداز انتقال داده مي شود.کنتور های توربینی برای اندازه گیری حجم گاز مصرفی استفاده می شوند. البته باید گاز، فیلتر شده و بدون مواد خورنده باشد.استانداردهای مورد استفاده برای  این کنتور عبارتند از:
E10204  ، EN50014  ، EN 50020 ،EN 60529   EN60947 ، EN ISO 5167-1:1991 ، ISO5167-1:1991 ، EN ISO 9001 ،  ISO 9001:2000 ، ISO 2768-1:1989، EN119000

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *